หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ั

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแจ้ง เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาและบัญชีข้อมูลอัตราว่างฯ มาเพื่อทราบ รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผู้สนใจที่จะซื้ออาคารเรียนและอาคารประกอบ สามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562-18 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 กันยายน 2562 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 7 มกราคม 2562)

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20 มีนาคม 2562)

ดาวน์โหลด

ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี

มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ