หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ั

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแจ้ง เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาและบัญชีข้อมูลอัตราว่างฯ มาเพื่อทราบ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  1. หนังสือนำ
  2. หลักเกณฑ์การย้าย
  3. แบบคำร้องขอย้าย

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ 2562″

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 7 มกราคม 2562)

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20 มีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 4 เมษายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

ดาวน์โหลด

ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี

มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ