หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผู้สนใจที่จะซื้ออาคารเรียนและอาคารประกอบ สามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562-18 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 กันยายน 2562 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 7 มกราคม 2562)

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ดาวน์โหลด

ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี

มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ