เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชุมพร เขต 2

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือและแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2564

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-สพป.ชุมพร-2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ