รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง รายเดือน

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Download (XLSX, 18KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 12KB)

Download (XLSX, 11KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 16KB)

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Download (XLSX, 17KB)

Download (XLSX, 9KB)

Download (XLSX, 12KB)

Download (XLSX, 11KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 16KB)

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Download (XLSX, 18KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 11KB)

Download (XLSX, 10KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 15KB)

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน เมษายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Download (XLSX, 18KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 11KB)

Download (XLSX, 10KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 16KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ