e-office สพป.ชพ.2

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV "

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)