e-office สพป.ชพ.2

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV "

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร 2 ปีงบประมาณ 2562