[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::สพป.ชุมพร เขต 2 ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
link banner
e-Learning
e-Learning

ข่าว/เอกสาร/กลุ่มงาน
ข่าวสารด้านการเงิน
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 197 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือเก๋า ]
44
spiceku64
[ มือเก่า ]
22
paak
[ มือใหม่ ]
14
Jadmin
[ มือใหม่ ]
10
GNaiL
[ มือใหม่ ]
4
jaruwan
[ มือใหม่ ]
3
promote
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
แบบ พฐ.promote
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563paak
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4paak
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561paak
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3paak
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ระยะ 10 มิ.ย.61)paak
ภาพพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561jaruwan
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยspiceku64
คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลกลุ่มอำนวยการspiceku64
แผนภูมิการปฏิบัติงาน การทำหนังสือรับรองspiceku64
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางนรารัตน์ พจนวิชัย
พุธ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1016    จำนวนการดาวน์โหลด : 160 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1
ผู้วิจัย     นางนรารัตน์  พจนวิชัย
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
สังกัด      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
บทนำ
           การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู    และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน    ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม  วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : 5)  นักการศึกษาทุกสาขาทั่วโลก  ต่างให้ความสำคัญและให้ความสนใจด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้วยความเชื่อว่า  การเรียนรู้ในช่วงวัยนี้มีผลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของคน  เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด  ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัวเด็ก  การเลี้ยงดู  การดูแลอย่างอบอุ่น  ใกล้ชิด  การช่วยเหลือและปกป้องจากอันตราย  รวมถึงความพร้อมในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามวัยได้อย่างเหมาะสมทุกด้าน  เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อสติปัญญา  สมรรถนะ  และความสามารถของเด็กอย่างถาวร  เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตสมวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2552 : บทนำ) 
           ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต     ของเด็กปฐมวัย  เพราะกล้ามเนื้อเล็กเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ติดกระดุม  ผูกเชือกรองเท้า  เทน้ำใส่แก้ว  ดื่มนม  รับประทานอาหาร  การทำงานศิลปะ  รวมทั้งการขีดเขียน  ถ้าเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว  มือและสายตาทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี เด็กก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างสนุกสนานและประสบความสำเร็จ อีกทั้งเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อแขน  มือ  และนิ้วมือสำหรับการเขียนหนังสือในระยะต่อไป  เพราะหากเด็กไม่พร้อม  และทำไม่ได้อย่างที่เพื่อน ๆ ทำ  อาจเกิดความคับข้องใจหรือเกิดความรู้สึกล้มเหลว  ทำให้ขาด   ความภาคภูมิใจในตัวเอง  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความมั่นใจในตัวเอง  ในอนาคตของเด็ก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2552 : 10)  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ    ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน จึงเป็นสิ่งจำเป็น  แต่การที่จะให้เด็กใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับ     การฝึกฝนให้เพียงพอและต่อเนื่อง  ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต    อย่างรวดเร็ว  เด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สำรวจ ได้เล่น ทดลอง  ค้นพบด้วยตนเอง  สอดคล้องกับแนวคิดของ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2551 : 44)  ที่กล่าวว่าการจัด    การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเป็นแบบ “พหุจุดประสงค์”  ซึ่งหมายถึงว่า  การสอนปฐมวัยศึกษาไม่ได้มุ่งที่การพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมถึงการดูแล  การส่งเสริมพัฒนาการ  เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ  และมีฐานความสามารถพร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน  จึงเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ตามวัย  ผ่านการลงมือปฏิบัติ  และการสัมผัสวัตถุสิ่งของ 
           ปัจจุบันเป็นที่น่าวิตกและถือเป็นวิกฤติของเด็กปฐมวัย  เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการประเมินสถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็กปฐมวัย  (อายุ  0 - 5  ปี)  พบว่า  โดยภาพรวม  เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญาและจริยธรรม  ซึ่งประเด็นปัญหาส่วนหนึ่ง  เกิดจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุ  3 - 5  ปี ที่รับบริการจากสถานพัฒนา          เด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนอนุบาล  ยังด้อยคุณภาพในเรื่องการจัดการเรียนรู้  เพราะมีการเร่งสอน      อ่านเขียน  คิดเลข  เพื่อให้สามารถสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ไม่ให้อิสระแก่เด็กในการแสดงออก   ห้ามเด็กพูด  การบังคับให้นั่งเงียบ ๆ ให้การบ้านทุกวัน  ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2555 : 6 - 7) สอดคล้องกับอรุณวันท์  ทะพิงค์แก  (2545 : 1)  ที่กล่าวว่า  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบัน  ยังมีโรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอน  โดยเร่งให้เด็กอ่านเขียนได้           ก่อนวัยอันสมควร  ครูไม่ได้จัดกิจกรรมให้เด็กอย่างเหมาะสมกับวัย  โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก  อันได้แก่  การฝึกประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนิ้วมือ  การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา  ซึ่งความพร้อมของทักษะ  และพัฒนาการทั้งหลายนี้เองจะเป็นตัวพัฒนาทักษะการเขียน  การเรียนหนังสือของเด็ก  รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเอง  การปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  และทำงานหรือกิจกรรมในพัฒนาการขั้นต่อ ๆ ไปได้     อย่างสมบูรณ์
จากการศึกษาพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล ปีที่  1  ของโรงเรียน
วัดปิยะวัฒนาราม  จากเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา  2556  (2556 :         51)  พิจารณาจากร้อยละของจำนวนเด็กปฐมวัยตามระดับพัฒนาการ   พบว่าเด็กที่มีระดับพัฒนาการดี  ร้อยละ  56.00  พัฒนาการปานกลาง  ร้อยละ  28.00  และพัฒนาการต่ำควรปรับปรุง   ร้อยละ  16.00  ซึ่งนักเรียนกลุ่มที่มีพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กต่ำ ส่งผลให้      การใช้ชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้มีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้          เช่น  สวมรองเท้าหรือถอดรองเท้าไม่ได้  รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ  เพราะไม่สามารถควบคุมมือ ให้จับช้อนตักอาหารเข้าปากได้ดี  ปลดกระดุมกางเกงเวลาจะถ่ายอุจจาระไม่ได้  ทำให้ถ่ายอุจจาระ รดกางเกง  พับเก็บที่นอนไม่ได้  ปัญหาเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความคับข้องใจ  ขาดความเชื่อมั่น        ในตนเอง  เพราะต้องพึ่งพาคนอื่นในการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้อยู่เสมอ  มีผลต่อการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน  ซึ่งสาเหตุมาจากเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนหรือส่งเสริมให้ใช้มือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  เพราะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ที่ทำให้เด็กทุกอย่าง  เด็กจึงขาดการทักษะ       ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้น  กล้ามเนื้อเล็กจึงอ่อนแอ  ขาดความแข็งแรง    ทำให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กถดถอยลงไป  และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน          และการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องต่าง ๆ      
           ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการจะศึกษาวิจัยเรื่อง  ชุดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบอาหารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และเปรียบเทียบความสามารถ         ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบอาหาร       เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม  และพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยต่อไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 25/มิ.ย./2561
      รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/มิ.ย./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีการศึกษา2559 15/พ.ย./2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 31/ส.ค./2560
      รายงานการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิความหมาย กับการสอนอ่านแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 4/เม.ย./2560